Heer en dame bij virginaal - Vermeer

Heer en dame bij virginaal

door Johannes Vermeer (1632-1675)

Dit schilderij heeft hetzelfde formaat als het Trio. De viola da gamba ligt half verscholen achter een blauwe stoel en het tafelkleed. Op het virginaal het opschrift: 'Musica l(a)etiti(a)e co(mes), medicina dolor(um)' - Muziek, gezellin van vreugde, remedie tegen verdriet. In de spiegel is te zien hoe de vrouw schuin in de richting van haar muziekmeester kijkt.


Het schilderij hangt in Buckingham Palace.