De Sinfonia

De Sinfonia

door Michiel van Musscher (1645-1705)

Zo te zien is dit een portret van een rijke familie, waarschijnlijk uit Amsterdam, want daar werkte Musscher vooral. Een jonge heer speelt viola da gamba. Zijn bladmuziek ligt op tafel. Zijn strijkstok houdt hij zoals omschreven door Forqueray: met de middelvinger op de haren. De gamba heeft slangvormige klankgaten en een krul. Het instrument ziet er gloednieuw uit.

Musscher was maar enkele korte periodes in de leer bij andere schilders. Hij nam schilderlessen bij o.a. Abraham van den Tempel en Gabriel Metsu. Toch ontwikkelde hij zich tot een bijzonder vaardig genre- en portretschilder. Bij Musscher kon je de knopen op de jasjes tellen, zo precies schilderde hij. Musscher moet wel heel veel op eigen houtje hebben geoefend en erg veel talent hebben gehad.

Uit Arnold Houbraken De Groote schouburg der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (1718-21): Met zyn vyfde jaar begon hy al mannetjes en beesjes te teekenen op papier, en die drift tot de teekenkonst groeide zoodanig met de jaren aan, dat zyne Ouders ziende dien yver meer en meer toenemen, hem in den jare 1660. bestelden by Martyn Zaagmolen, om de gronden van de teekenkonst te leeren, daar hy door zynen byzonderen yver en naarstigheid in korten tyd zoo gevordert was, dat hy in het volgende jaar (om de vermenging der verwen en behandelinge van het penceel te leeren) by den berugten Abraham van den Tempel besteld werd: daar hy al meê niet lang bleef, nog ook by Adriaan van Ostade en Gabriel Metzu; als my gebleken is uit een aanteekening die hy daar van geboekt heeft, aldus: 1660. twee maanden by Martyn Zaagmoolen geteekent. 1661. by Abraham van den Tempel. 1665. zeven konstlessen van Gabriel Metzu gehad, en in 't jaar 1667. drie maanden by Adriaan van Ostade, zeker t'samen gerekent eenen korten tyd, als men aanziet hoe verre hy in de Konst gevordert is geweest; waarom wy dat zoo veel zyne naduurdrift en naarstige oeffening, als de onderwyzing moeten toeschryven. Hier om heeft Aristoteles al weten te zeggen: Drie dingen zyn 'er noodig om tot wetenschap te komen, de Natuur, Onderwyzing en Oeffening: en ten zy de Oeffening zig by de Natuur en Onderwyzing voegt, is 'er geen vrugt te wagten.


De Sinfonia (1671) is te zien in The Detroit Institute of Arts