De heilige Cecilia en de engel

De Heilige Cecilia en de engel (ca 1610)

door Carlo Saraceni (1579-1620)

Cecilia is één van de zeven primaire heiligen van de Rooms-Katholieke kerk. Ze is de beschermheilige van de muziek, instrumentenmakers en zangers. Cecilia was afkomstig uit een voorname Romeinse familie. Op jonge leeftijd werd ze gedwongen te trouwen. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood tijdens Christenvervolgingen rond 230. Haar feestdag is op 22 november. Ze was ook inspiratiebron voor vele composities waaronder Hail! bright Caecilia uit 1692 van Henry Purcell.

De engel houdt een soort grote viola da gamba vast. Het instrument heeft zes snaren maar de fretten ontbreken. Het zou dus ook een zessnarige basviool kunnen zijn. Cecilia stemt haar luit. Op de grond liggen nog andere instrumenten: een viool, een blokfluit en een schalmei [?]. Op de achtergrond een kleine harp. Het orgel, dat vaak met Cecilia wordt afgebeeld, ontbreekt.


Dit schilderij is te zien in Rome, Galleria Nazionale d'Arte Antica