Immaculata - El Greco

De maagd van de onbevlekte ontvangenis

door El  Greco (1541-1614)

Museo de Santa Cruz, Toledo