Musicerende groep - Timm

Musicerende groep

Door Reinhold Timm (ca 1620)

Reinhold Timm was in dienst van koning Christian IV van Denemarken. Christian had een goede opvoeding gehad en hield veel van beeldende kunst, wetenschap en architectuur. Hij liet de beste musici van Europa naar zijn kasteel komen, waaronder de componisten John Dowland, Heinrich Schütz, William Brade, Thomas Weckmann en Johann Schop. Jonge Deense musici liet hij studeren in Venetië bij Giovanni Gabrieli of aan het hof van zijn zus Anne in Engeland. Het schijnt dat de koning geheime technische snufjes in zijn kasteel had: diplomaten die op bezoek waren hoorden zachte muziek komen vanachter verborgen luiken onder de tafel van de koning, uit leeuwenkoppen of vanachter panelen in de muur. De musici waren natuurlijk ergens verstopt.

Dit schilderij bevindt zich in het kasteel Rosenborg in Kopenhagen.